Koronavir a preventivní opatření

Preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti našich klientů a našeho pracovního týmu.

 
Naše klinika je stále v provozu. Avšak v souvislosti s aktuálním zvýšeným rizikem šíření virových infekcí včetně koronaviru jsme se rozhodli věnovat zvýšenou pozornost prevenci a zajištění bezpečí všech zúčastněných.
 
  1. Dochází u nás ke zvýšené kontrole našich zaměstnanců, tedy k pravidelnému měření teploty, zvýšené cirkulaci ochranných pomůcek a k maximální desinfekci celého pracoviště mezi jednotlivými pacienty. 
  2. Klienty žádáme, aby se zbytečně nezdržovali v čekárně a chodili přesně na objednaný čas. Před ošetřením si také na toaletě, nebo vlastními přípravky umyjte/desinfikujte ruce. 
  3. Zároveň bychom rádi požádali klienty, objednané na vyšetření nebo k zákroku, aby kontaktovali naše telefonní číslo 221 228 048 nebo 735 957 360 a dohodli si náhradní termín v těchto případech: 
    – mají příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění nebo virózy,
    naměří si den před návštěvou zvýšenou tělesnou teplotu nad 37.3°C. (Dle světové zdravotnické organizace WHO patří mezi nejčastější příznaky tohoto onemocnění horečka – 88 % případů)
    – vrátili se z rizikové oblasti (státu) či byli ve styku s osobou, která je v karanténě, nebo mohla být zasažena nákazou koronaviru.
 
Děkujeme za spolupráci! ?
 
Tým LaDenta

Did you like this? Share it!