Endodontické ošetření

Endodontické ošetření

Pokud se zubní kaz včas neošetří nebo dojde k závažnému poškození zubu úrazem či infekcí z pokročilé parodontózy, rozvine se zánět zubní dřeně uvnitř zubu, tzv. pulpitida. Toto onemocnění může mít akutní průběh, kdy pacient pociťuje velmi silnou spontánní bolest, nebo probíhá chronicky bez závažných subjektivních příznaků, kdy zub tiše odumírá. V obou případech je nutné odstranit infekci z vnitřních částí zubu tzv. endodontickým ošetřením. Pokud by se tak nestalo, infekce z dřeně by postoupila dále kořenovým systémem pod kořeny zubů do kostních tkání, kde se tvoří lidově nazývané „váčky“. Tento stav odborně nazýváme periodontitida a může se rozšiřovat roky, aniž by pacienta jakkoli obtěžovala. Jedná se však o zdroj infekce v těle, který může mít vliv na celkové zdraví pacienta a ohrožovat životaschopnost sousedních zubů. Zároveň se kdykoli při zhoršení imunitního stavu, dlouhodobém stresu nebo výškovém letu může proměnit v akutní obtíže provázené bolestí, otokem a zhoršením zdravotního stavu, které často končí vytržením zubu.

Endodontické ošetření kořenových kanálků vždy provádíme v účinné lokální anestézii („umrtvení“) a s izolační membránou nasazenou na ošetřovaný zub. Nejprve je nutné odstranit všechny kazivé hmoty a zub dostavět, aby již nedocházelo k pronikání bakterií dále do zubu. Poté je vypreparován otvor, nalezena dřeňová dutina uvnitř zubu a jsou identifikovány všechny kořenové kanálky, v nichž prochází nerv a céva. Pro úspěch ošetření je stěžejní odstranit všechny měkké tkáně a bakterie z celého kořenového systému. K tomu slouží speciální rotační nástroje, které rozšíří kořenové kanálky v celé délce, tak aby výplach desinfekcí pronikl až k hrotu kořene. Tato procedura vyžaduje dostatek času a trpělivost, protože může být komplikována mnoha faktory. Po dostatečném opracování je potřeba celý kořenový systém hermeticky uzavřít, aby nemohlo dojít k opětovnému infikování. Tento proces plnění provádíme zahřátou gutaperčovou hmotou. V konečné fázi zubní lékař dostaví oslabené jádro zubu fotokompozitním materiálem někdy vyztuženým sklovláknovými (FRC) čepy. Celý průběh ošetření kontroluje lékař pomocí rentgenových snímků. Po vyčkávací fázi 3-6 měsíců provádíme kontrolní rentgenový snímek a pokud vše probíhá v pořádku, doporučujeme zub proteticky ošetřit korunkou nebo polokorunkou, která zjistí ochranu a rovnoměrný přenos žvýkacích tlaků na celý oslabený „mrtvý“ zub.